Následná péče

Mulčovánívysadba

Největší konkurencí pro mladý strom představuje travní drn. Ten lze buď odstraňovat okopáváním, a nebo zamezíme trávě růst tím, že povrch kolem kmínku zamulčujeme. Ze zkušeností máme ověřeno, že nejlepší formou je vrstva vyzrálého hnoje, kterou přikryjeme vrstvou dřevní štěpky. Tímto opatřením zároveň udržujeme u stromu vlhkou zeminu a podporujeme půdní život. Máme vyzkoušeno, že to nahradí až 80 % zálivky. 

Zálivka

Byť stromy kvalitně zamulčujeme, bývá v mnoha lokalitách potřeba zálivka v průběhu prvních dvou let. Zpravidla postačí stromy zalít v období největšího sucha. Lépe jen dvakrát až třikrát za sezónu, ale velkou dávku. Součástí našich výsadeb bývají zpravidla i terénní úpravy, které pomáhají na pozemcích v zasakování vody. 

Kontrola ochrany a kotvení

Každý rok je třeba kontrolovat stav kůlů a oplocení. V případě nutnosti povolíme úvazky nebo opravíme uvolněný kůl či oplocenku, tak aby stále plnily svou funkci.

Výchovný řez

Základním předpokladem pro dlouhý život ovocných stromů je kvalitně provedený výchovný řez v prvních pěti letech. Pokud kvalitně zapěstujeme korunu, pak se strom stává významně samostatným a udržovací řez v dospělosti stačí provádět jednou za 5 až 15 let. 

Ochrana před škůdci

Na některých místech mohou škůdci kompletně zlikvidovat celou výsadbu. Jedná se především o mšice a mery. Pokud je škůdců nadlimitní množství, volíme ekologické olejnaté přípravky, kterými jejich stavy regulujeme. Prioritně však na pozemcích zvyšujeme biodiverzitu. Součástí výsadeb je tedy i tvorba prostředí pro užitečné organismy jako třeba slunéčka či pestřenky. Budujeme i bidýlka pro dravce nebo vyvěšujeme ptačí budky.

Sklizeň

Stromy na semenných podnožích začnou plodit nejdříve po pěti letech. To je zároveň čas, kdy péči o ně můžeme snížit na minimum. Čeká vás pak tedy především radost ze sklizně a pocitu, že jsme společně něco udělali pro krajinu a další generace. 

Následná péče by se neměla podceňovat! Rádi vám s ní pomůžeme. Stačí, abyste nám napsali.