Výsadba na klíč a následná péče

Zakládáme si na kvalitně provedených ovocných výsadbách, které v krajině přežijí s minimem zásahů. V případě kompletně provedené výsadby nabízíme i následnou péči.

Po 5–7 letech vám tak předáme sad, který začíná pomalu plodit, kde ovocné stromy mají dobře zapěstované koruny a budou v dalších letech potřebovat jen minimum péče, nejčastěji v podobě udržovacího řezu jednou za 5–15 let (v závislosti na druhu, odrůdě a využívání sadu). A vy budete především sklízet plody.

Každá výsadba je individuální. A vše se odvíjí od vašich představ a konkrétní dohody. Na začátku se ale vždy společně sejdeme na vašem pozemku a domluvíme se na rozsahu výsadby, jaké jsou vaše představy a zjistíme, jaké jsou možnosti pozemku.

Výstupem z tohoto setkání bude dokument s doporučenými odrůdami k výsadbě a dalšími detaily týkající se výsadby či terénních úprav pozemku. Součástí výstupu může být i harmonogram prací, výsadbový plán a rozpočet.

Po odsouhlasení výběru odrůd a dalších postupů se domluvíme na realizaci výsadby. 

vysadba na klicZpravidla začínáme terénními úpravami a vykopáním výsadbových jam. Následuje zatlučení akátových nebo dubových kůlů. Během listopadu/prosince stromy zasadíme, uchytíme ke kůlům a zajistíme dostatečnou ochranu proti zvěři. 

Nejpozději během jara stromy důkladně zamulčujeme hnojem a štěpkou. Sady doplňujeme různými opatřeními na podporu biodiverzity tak, aby nehrozilo přemnožení některých škůdců a zánik stromů. Instalujeme berličky pro dravce, vytváříme hmyzí hotely, společně koordinujeme management sečení apod.

Orientační cena

V závislosti na velikosti pozemku, terénních úpravách, hustotě výsadby apod. se cena výsadby jednoho ovocného stromů pohybuje v rozmezí 1500 až 3000 Kč.

Chcete kvalitně vysadit ovocné stromy? Napište nám!