Výsadba na klíč a následná péče

Zakládáme si na kvalitně provedených ovocných výsadbách, které v krajině přežijí s minimem zásahů. V případě kompletně provedené výsadby nabízíme i následnou péči.

Po 5–7 letech vám tak předáme sad, který začíná pomalu plodit, kde ovocné stromy mají dobře zapěstované koruny a budou v dalších letech potřebovat jen minimum péče, nejčastěji v podobě udržovacího řezu jednou za 5–15 let (v závislosti na druhu, odrůdě a využívání sadu). A vy budete především sklízet plody.

Každá výsadba je individuální. A vše se odvíjí od vašich představ a konkrétní dohody. Na začátku se ale vždy společně sejdeme na vašem pozemku a domluvíme se na rozsahu výsadby, jaké jsou vaše představy a zjistíme, jaké jsou možnosti pozemku.

Výstupem z tohoto setkání bude dokument s doporučenými odrůdami k výsadbě a dalšími detaily týkající se výsadby či terénních úprav pozemku. Součástí výstupu může být i harmonogram prací, výsadbový plán a rozpočet.

Po odsouhlasení výběru odrůd a dalších postupů se domluvíme na realizaci výsadby. 

vysadba na klicZpravidla začínáme terénními úpravami a vykopáním výsadbových jam. Následuje zatlučení akátových nebo dubových kůlů. Během listopadu/prosince stromy zasadíme, uchytíme ke kůlům a zajistíme dostatečnou ochranu proti zvěři. 

Nejpozději během jara stromy důkladně zamulčujeme hnojem a štěpkou. Sady doplňujeme různými opatřeními na podporu biodiverzity tak, aby nehrozilo přemnožení některých škůdců a zánik stromů. Instalujeme berličky pro dravce, vytváříme hmyzí hotely, společně koordinujeme management sečení apod.

Orientační cena

V závislosti na velikosti pozemku, terénních úpravách, hustotě výsadby apod. se cena jednoho ovocného stromů včetně následné péče v prvních pěti letech pohybuje zpravidla mezi 4000 až 6000 Kč. (Cena pouze za výsadbu je přibližně 1200 až 2500 Kč za jeden strom.) Pokud část materiálu nebo služeb zajistíte vy, cena se tím samozřejmě sníží.

Chcete kvalitně vysadit ovocné stromy? Napište nám!